Books for changing the world
Menu
Menu

Savaş Çoban

Savaş Çoban is an independent scholar, completing his PhD in the field of Radio-TV Communication. His works include the publications: Azınlıklar ve Dil (Su Yayınları 2005); Hegemonya Aracı ve İdeolojik Aygıt Olarak Medya (Parşömen Yayınları 2013);Media's Role in the Socialist Era (Amani International Publishers 2013); Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (co-edited with Yasemin İnceoğlu; Ayrıntı Yayınları 2014), and Medya ve İktidar (co-edited with Esra Arsan; Evrensel Basım Yayın 2014).

Books